โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่อง CNC Flat pack Furniture รุ่น 2

Flat pack Furniture เป็นแนวคิดใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นทางออกที่ประหยัดและสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์และใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก

Flat pack Furniture มีมานานแล้ว โดย Flat pack Furniture ชิ้นแรกปรากฏในอียิปต์โบราณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 20 เมื่อแบรนด์ IKEA เติบโตขึ้น Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้ง IKEA ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้าง Flat pack Furniture เนื่องจากความไม่พอใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งมีขนาดใหญ่เทอะทะ มีราคาแพง และยากต่อการขนส่ง การออกแบบนั้นขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นที่การลดต้นทุนและทำให้ง่ายต่อการประกอบ ประกอบด้วยส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ผู้ใช้สามารถประกอบได้โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เท่านั้น

Flat pack Furniture ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการตัดและขึ้นรูปชิ้นส่วนไม้หรือวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ หรือพลาสติกให้เป็นรูปทรงและขนาดที่ต้องการ จากนั้นชิ้นส่วนจะถูกบรรจุและส่งไปยังลูกค้าซึ่งสามารถประกอบได้ที่บ้าน กระบวนการนี้ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการใช้พลังงาน ทำให้มีความยั่งยืนมากกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ผู้ผลิตหลายรายยังใช้วัสดุและการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลและการลดของเสีย

Flat pack Furniture มีศักยภาพทางการตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มีพื้นที่ว่างในระดับพรีเมียม นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยที่คำนึงถึงต้นทุนมากกว่าและชอบตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แบบ Flat pack เช่น ความกังวลด้านคุณภาพและการรับรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์แบบแพ็คแบนมีคุณภาพต่ำกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ผู้บริโภคบางรายพบว่ากระบวนการประกอบมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้


Flat pack Furniture เป็นทางออกที่สะดวกและราคาไม่แพงสำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์และใช้งานได้จริง ประวัติศาสตร์ การออกแบบ กระบวนการผลิต และศักยภาพทางการตลาด ล้วนทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น ความกังวลด้านคุณภาพและการรับรู้ถึงคุณภาพที่ต่ำกว่า โดยรวมแล้ว เฟอร์นิเจอร์แพ็คเรียบเป็นเทรนด์ที่จะคงอยู่และจะพัฒนาและปรับตัวต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค


โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่อง CNC Flat pack Furniture รุ่น 2

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่อง CNC Flat pack Furniture รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arch.nu.ac.th/2023/product-and-package-design